Østre Halsen skole søker lærervikar

Elevene våre fortjener de beste lærerne. Derfor satser vi på de som vil bli lærere hos oss. Er du en av dem? På Østre Halsen skole er det 1-2 ledige 100% vikariater som lærer. Det er ønskelig med tiltredelse omgående. Vikariatene varer ut skoleåret 20/21.

Til toppen