Høstbrev

Innhold

God høstferie ønskes dere

Da har vi for aller første gang høstferie i uke 41, og det gikk helt fint med ei uke lenger skolegang etter en lang sommerferie.

Denne høsten startet 45 førsteklassinger her ved skolen, og de ser ut til både å trives og lære der de nå holder til.

Både 1. klassingene og 5. klassingene venter spent på når faddersamarbeidet kan komme i gang, men vi avventer fortsatt ei stund for å kunne følge smittevernveilederen.

I uke 36 hadde vi «Vennskapsuke» som vanlig for hele skolen, men aktivitetene ble holdt trinnvis. Av aktivitetene som ble gjennomført var blant annet turer til ulike strender der elevene lærte om kystens fauna. Det var leker og sosiale aktiviteter i tillegg til faglig fokus. For de som går turer nedenfor skolegården kan fargerike hjerter ses på gjerdet. Disse ble laget av elevene i “Vennskapsuka” og pynter opp samtidig som de symboliserer vennskap. Idrettsdagen for 5.-7. trinn ble avholdt på Lovisenlund Idrettspark slik vi pleier, men øvelsene ble gjennomført klassevis. Idrettsdagen for 1. trinn sammen med barnehagene i nærområdet ble avlyst dette året, vi satser på å gjenoppta denne senere.

Elevrådet har konstituert seg og er allerede igang med “First Friday” og klasserådsmøter. Fredag ​​denne uka ble vi oppfordret til å ha på “kosedress” på skolen, og det var mange behagelige antrekk å se både på elever og ansatte.

FAU har dessverre måtte avlyse en del av arrangementene sine siden mars, men de ser nå på hvilke aktiviteter som kan gjennomføres klassevis.

Foreldremøter er gjennomført på alle trinn, og jeg er glad vi har så mange engasjerte foreldre ved skolen. Det har vært godt oppmøte på møtene, noen trinn hadde møtene i gymsalen, mens noen Da vil jeg på vegne av alle ansatte her på Østre Halsen skole ønske dere en riktig gud høstferie!

Som takk for tålmodighet i byggeperioden nede på Saltbrygga, fikk alle elevene på skolen er heist ned fra heisekrana fredag ​​for noen uker siden. Stor jubel da de fikk se hva som var i boksen som kom dalende ned!

Elevene har deltatt i kampanjen “Helt grønn skolevei” i ukene 36-40, og flere av klassene har vunnet premier. Hensikten har vært å få flest mulig av elevene til å gå eller sykle til skolen, og det har virkelig engasjert.

Vi får igjen studenter i praksis denne høsten, noe jeg er veldig glad for. Å være praksisskole gjør at vi er så heldige å få lærerutdanningen tett på, og vi får følge med på nye metoder fra utdanningsinstitusjonene. Studentene kommer primært til å være på 3. og 5. trinn, men også innom noen av de andre trinnene. Den ene studentgruppen skal være hos oss i ukene 42-44, mens den andre kommer i ukene 45 og 46.

Den aller første skolebygningen her på Østre Halsen skole ble satt opp for 200 år siden. Tjølling Historielag hadde planer om en skoleutstilling med åpning i juni 2020. På grunn av Covid-19-situasjonen ble denne utsatt, men de har nå laget og litt mindre utstilling oppe på Tjølling Prestegård. 4. trinn her ved skolen syklet opp og fikk satt denne for noen uker siden, og vi planlegger å ha skolen i gamle dager som tema på flere trinn utover høsten. Vi krysser fingrene for at vi igjen kan ha “Åpen skole” i løpet av 2021 der blant annet dette temaet programleder.

Ha en riktig fin høstferie!

Med vennlig hilsen                                                     
Grethe O. Kulseng (rektor)

Til toppen