Nysgjerrig Ungdom - Ungdom og rusmidler

Tirsdag 5. april 2022 kl. 18.00-19.30 inviterer kommunen og politiet til en temakveld med fokus på holdninger, adferd og rusmidler, for foresatte som har ungdommer som skal begynne på ungdomsskolen.

I endringen fra barn til snart voksen endrer holdninger og livsstil seg. Denne overgangen markerer en form for løsrivelse fra foreldrene og etablering av en identitet som nesten voksen.

Mange er nysgjerrige på å prøve alkohol og ser det som et naturlig steg i retning av voksenlivet.

I undersøkelser gjort av Opinion i 2017, svarer 74% at de drikker mer enn foreldrene tror. Forskning viser at ungdommer med klare regler for alkohol hjemme, drikker mindre enn jevnaldrende. Ungdata-tallene fra 2021 viser at ungdom i Larvik drikker noe mindre enn landsgjennomsnittet.

Foreldre er de viktigste forebyggerne og førstelinjeforsvaret. Foreldrenes grenser fungerer som beskyttelse frem til barna og unge er sterke nok til å stå for egne valg og handlinger.

Men ingen kan gjøre jobben alene.

Til toppen