Sommerhilsen fra rektor

Skoleåret er slutt og sommerferien har startet for mange av elevene våre. Noen er på SFO disse dagene, og har fine dager der med lek og aktiviteter.

Denne våren har Covid-19 vært i sentrum av alle tanker. Vi på skolen tar med oss læring og refleksjon fra disse ukene, videre inn i neste skoleår. Foreløpig ser det ut til at vi starter skoleåret på gult nivå, med noen få endringer. De siste endringene må skolens ledergruppe arbeide med i starten av august, slik at alt er klart til skolestart 17.august.

Våre nye elever på 1.trinn, 44 elever i alt, har besøkt oss med glede og forventning tidligere i juni. Slik det ser ut pr. dags dato, vil skolen ha 390 elever fra høsten av. Elevtallet er litt lavere enn i år, da flere gikk ut av 7. trinn enn de som kommer inn på 1. trinn.

Vi har ansatt noen nye lærere denne våren. Vi ønsker Caroline Lie, Liesbeth Stangeland, Silje Johannessen og Ole Kristian Rambo velkommen, og takker Valbjørg og Vladi, som blir pensjonister, for en fantastisk innsats i Larvikskolen.

Elevene på 7. trinn sier takk for seg her på Østre Halsen skole. Vi sender fra oss kjekke, greie og arbeidsomme ungdommer. Vi takker for samarbeidet og ønsker alle lykke til videre.

Tusen takk også til dere foreldre/foresatte for involvering og samarbeid til det beste for elevene. Det er nedlagt et betydelig arbeid i klassene/gruppene, råd og utvalg. FAU har arbeidet for å finne penger til å bedre uteområdet vårt, noe som resulterte i et flott stort klatrestativ ute i skolegården.

Det er veldig inspirerende for oss å ha aktive og engasjerte foreldre/foresatte, og vi ser frem til fortsatt godt og innholdsrikt samarbeid.

Skolen er stengt i tiden 1. juli – 3. august. Undervisningen starter mandag 17. august. (Se også annonse i avisene).

Jeg takker for et godt skoleår og ønsker alle våre elever og foresatte en riktig god sommer.

Beste hilsen fra
Grethe O. Kulseng, rektor

Til toppen