Til FAU og klassekontakter

Velkommen til årsmøte i FAU og årets klassekontaktmøte tirsdag 25. august.

Østre Halsen skole ønsker dere velkommen til nytt skoleår med sikte på felles innsats for elevenes beste og innkaller til møte

tirsdag 25.08.20 kl 17.30 - 19.30 i skolens mediatek.

Etter en felles innledning går trinnene til egne rom for å planlegge aktiviteter.
Vi møblerer slik at det er god avstand.

Det er viktig at alle møter. Forfall meldes til skolens kontor, tlf 33 17 38 80

Kl 17.30 - 18.00 årsmøte i foreldrenes arbeidsutvalg.

Saksliste:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Klassekontaktens rolle
4. Eventuelt.

Kl 18.00 - 19.30 Planleggingsmøte for samarbeid på trinn/team.
Foreldrekontakter og vararepresentanter, sammen med lærerne på trinnet planlegger årets
første foreldremøte og lager forslag til felles aktiviteter for dette skoleåret.

Vel møtt!

Til toppen