Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anders Gørrissen Nestleder
Christina Hansen
Dag Alexander Amundsen Thomassen
Eline Nakjem
Helen Christine Kaupang
Jorunn Abrahamsen
Marianne Burkeland-Matre Leder
Susanne Therese Tenfjord
Til toppen