Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anders Gørrissen Repr. 3A (Nestleder)
Dag Alexander Amundsen Thomassen Repr. 4C
Eline Nakjem Repr. 6C
Marianne Burkeland-Matre Repr. 7C (Leder)
Siv Helen Skjønhaug-Stalsberg Repr. 1A
Susanne Therese Tenfjord Repr. 2A
Therese Elisabeth Oxholm Repr. 5B
Til toppen