Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anne Helene Mitchell
Birgitte Andersen
Helen Christine Kaupang
Jorunn Abrahamsen
Marianne Burkeland-Matre
Rene Beathe Mikkelsen Hansen
Therese Elisabeth Oxholm
Til toppen