Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anders Gørrissen Repr. 3A (Nestleder)
Bodil Katharina Piene-Johannesen Repr. 7A
Dag Alexander Amundsen Thomassen Repr. 4C
Eline Nakjem Repr. 6C
Hannah Mortensen Standal Repr. 2C
Siv Helen Skjønhaug Repr. 1A
Therese Elisabeth Oxholm Repr. 5B(Leder)
Til toppen