Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Håkon Morris Blikstad Repr. 7B
Hannah Mortensen Standal Repr. 3C
Hubertus Wilhelmus Venneman Repr. 4B
Ida Øygarden Vararepr. 1B
Kim Falkensten Sannes Repr. 6A
Linda Christine Mellum Repr. 5B
Trine Berge Engen Repr. 2B
Til toppen