Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Geir Arne Hansen
Grethe Ofstad Kulseng
Guri Maiken Gutterød
Therese Elisabeth Oxholm
Trine Langvik Sletsjøe
Til toppen