Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Camilla Frenvik Lunde
Frida Borch-Jenssen
Geir Arne Hansen
Grethe Ofstad Kulseng
Guri Maiken Gutterød
Mari Boro Abrahamsen
Marianne Burkeland-Matre
Michael Varming
Thelma Brathagen
Therese Elisabeth Oxholm
Trine Langvik Sletsjøe
Til toppen