Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Anders Gørrissen
Anne Marie Birkeland
Berit Olie Kverndal Frenvik
Grethe Ofstad Kulseng
Håkon Morris Blikstad
Hanne Liverød
Marianne Ekenes Adamson
Toril Azora Borge Kielland
Til toppen