Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Camilla Frenvik Lunde
Geir Arne Hansen
Grethe Ofstad Kulseng
Guri Maiken Gutterød
Kristi Monsen
Lill Desirée Nilsen
Mari Boro Abrahamsen
Marianne Burkeland-Matre
Michael Varming
Therese Elisabeth Oxholm
Trine Langvik Sletsjøe
Til toppen