Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Ali Demir
Anders Gørrissen
Anne Marie Birkeland
Christina Hansen
Grethe Ofstad Kulseng
Hanne Liverød
Marianne Ekenes Adamson
Therese Elisabeth Oxholm Leder
Toril Azora Borge Kielland
Til toppen