Første skoledag

Innhold

Velkommen til første skoledag onsdag 18. august. Vi på skolen gleder oss masse til å se alle elevene igjen og vi ønsker ekstra velkommen til nye elever og til nye førsteklassinger!

Start og slutttidspunkt første skoledag

  • 1. klasse. kl. 09.00-12.45
  • 2. og 3. klasse kl. 08.30-12.45
  • 4. - 7. klasse kl. 08.30-14.00

1. klasse vil ha felles oppstart inne i gymsalen kl. 09.00 sammen med foresatte og ansatte på trinnet. Deretter vil elevene gå inn i klasserommet sammen med Monica, Anne Mona, Silje, Berit og Anita. Det vil bli en kort samling med informasjon for foresatte ved rektor, sekretær og SFO- leder rett etter at elevene går til sitt klasserom.

Minner også om første foreldremøte for 1. klasse som vil være torsdag 2. september kl. 17.00-19.00.

For 2. - 7. klasse er oppstart kl. 08.30. Hvert trinn møter på fotballbanen på trinntallet sitt. Lærere og assistenter vil møte elevene ute og ta godt imot dem når de møter til skolestart. Timeplanen med tider legges også på hjemmesiden for hver klasse.

Oversikt over når trinnene starter og slutter skoleåret 2021-2022

Tabell over når trinnene starter og slutter skoleåret 2021-2022 på Østre Halsen skole
Trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1 08.15- 13.30 08.15-12.45 08.15-12.45 08.15-12.45 08.15-12.45
2 08.15- 13.30 08.15-12.45 08.15-12.45 08.15-12.45 08.15-12.45
3 08.15- 14.00 08.15-12.45 08.15-12.45 08.15-14.00 08.15-12.45
4

08.15-14.00

Leksehjelp: kl. 14.00-15.00

08.15-12.45

08.15-14.00

Leksehjelp: kl. 14.00-15.00

08.15-14.00

08.15-12.45
5

08.25-14.05

Leksehjelp: kl. 14.00-15.00

08.25-13.00

Fysisk aktivitet: kl. 08.25-08.55

08.55-14.05

08.25-14.05

Leksehjelp: kl. 14.00-15.00

08.25-13.00
6

08.25-14.05

08.25-13.00

Fysisk aktivitet: kl. 13.05-13.35

Leksehjelp: kl. 13.40-14.40

08.25-14.05

Leksehjelp: kl. 14.05-15.05

08.25-14.05

08.25-13.00
7

08.25-14.15

Leksehjelp: kl. 14.15-15.05

08.25-13.00

08.25-14.00

Leksehjelp: Kl. 14.05-15.05

08.25-14.00

08.25-13.00

Fysisk aktivitet: kl. 13.00-13.40

Påmelding til leksehjelp kommer i løpet av uke 33, oppstart uke 34.

Skolen er på GRØNT NIVÅ:

  • ingen syke skal møte på skolen
  • god hygiene
  • unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)
  • vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Vi ønsker dere alle velkommen til nytt skoleår og lykke til med første skoledag!

Vennlig hilsen

Grethe O. Kulseng

Rektor

Til toppen